• websoft Vietnam
    Sản phẩm
    • Sản phẩm của chúng tôi

           Ứng dụng hàng đầu của Websoft - Websoft CMS - cung cấp tiên tiến hệ thống quản lý nội dung các tín năng thông qua trình duyệt web tiêu chuẩn cho địa phương và từ xa người sử dụng truy cập vào mạnh mẽ, doanh nghiệp cấp mà không cần phần mềm riêng lẻ, được cấp giấy phép hoặc các máy trạm đắt tiền. Các Websoft mạnh mẽ khung FacilitiesMap có thể được sử dụng với ArcGIS Server 9.3, Autodesk MapGuide Doanh nghiệp, hoặc các phần mềm nguồn mở. FacilitiesMap phần mềm đã được triển khai cho khách hàng nhiều trong vòng bảy năm qua bao gồm các thành phố, quận, tiện ích, và các quận và các cơ quan nhà nước.

             Khi sức mạnh này GIS, Websoft đã phát triển nhiều ứng dụng khác nhau cung cấp năng suất nâng cao, quản lý, và kiểm soát cho các cơ quan chính phủ. Websoft cung cấp tích hợp tùy chọn của mỗi người trong các ứng dụng với các phần mềm Websoft FacilitiesMap để sản xuất các hệ thống mạnh mẽ bao gồm cả một ứng dụng và thành phần GIS. Chúng tôi mô tả mỗi sản phẩm dưới đây.

x
thi ảnh cho bé

Thi ảnh cho bé - saonhi.vn


Hỗ trợ đăng ký: 0988 990 292