• websoft Vietnam
  Hosting - Lưu trữ web
  • Web Hosting - Lưu trữ website

   Websoft Việt Nam cung cấp một bộ đầy đủ các giải pháp an toàn và hiệu quả chi phí lưu trữ web. Chúng tôi cung cấp giải pháp tốt nhất Web Hosting tại Ấn Độ để quản lý sự hiện diện web của bạn. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ web-hosting trên Linux, Windows NT. Giá cả phải chăng của chúng tôi các dịch vụ Web hosting linux quản trị từ xa.

   Tại sao Websoft cho các giải pháp Web Hosting?
   Websoft Việt Nam có khả năng thế giới đã được chứng minh để lưu trữ các trang web công ty bạn, ngay tại đây ở Ấn Độ. Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn lưu trữ nền tảng hệ điều hành bao gồm cả Windows và Linux lưu trữ dựa trên hosting để lựa chọn. Cũng cung cấp chương trình đó là thích hợp nhất cho thương mại cá nhân, điện tử, cổng thông tin hoặc các trang web kinh doanh mà yêu cầu kịch bản và khả năng cơ sở dữ liệu. Kế hoạch web-hosting bao gồm cơ sở dữ liệu hàng đầu và các công cụ kịch bản, hỗ trợ và khả năng hầu như không giới hạn, cho những trang web yêu cầu hiệu suất cao nhất.

   Chúng tôi cam kết hướng tới cung cấp cho bạn tất cả sự giúp đỡ quý vị cần phải xây dựng và duy trì một trang web thành công.

   Để hỗ trợ các công cụ khác nhau thiết kế cho trang web chuyên nghiệp của bạn.
   Để cung cấp các giải pháp Webhosting trữ để xây dựng rất nhiều và rất nhiều các trang web hỗ trợ của du khách.
   Giảm thời gian duyệt web của khoảng 300% do các trang web truy cập nhanh hơn.
   Web Hosting của chúng tôi bao gồm PHP, html, và cơ sở dữ liệu MySQL với hầu như không giới hạn để cho người sử dụng tiên tiến để xây dựng các trang web động và tương tác.

   Dựa trên Linux Hosting và Windows Dựa Hosting, với các tính năng sau đây:

   Hỗ trợ 24/7/365 Email
   99.9% Uptime Mạng Cam
   Bảng điều khiển cá nhân cho chính dễ dàng
   Hỗ trợ PHP, MySQL, SSH Access, CGI-Bin
   Địa chỉ IP riêng
   POP, SMTP, IMAP và dịch vụ Webmail Email
   Chưa xác định kết nối FTP
   FrontPage Extensions
   Thư mục được bảo vệ
   3 dự phòng, trực tiếp trên Net kết nối sợi quang
   Trực tuyến và hỗ trợ khách hàng qua điện thoại
   Trên 15 giá trị gia tăng Sản phẩm và dịch vụ có sẵn và nhiều hơn nữa trên con đường

x
thi ảnh cho bé

Thi ảnh cho bé - saonhi.vn


Hỗ trợ đăng ký: 0988 990 292