• websoft Vietnam
  Dịch vụ
  • Dịch vụ của Websoft Viêt Nam

   Websoft cung cấp một loạt các giải pháp dựa trên web từ danh tính của công ty, sự hiện diện web để thiết kế và phát triển của các trang web cơ sở dữ liệu trực tuyến tinh vi điều khiển web. Ứng dụng của chúng tôi cho phép các doanh nghiệp thông minh giao tiếp và tương tác với các nhà cung cấp, đối tác và khách hàng. Các giải pháp của chúng tôi được khách hàng làm trung tâm, mô đun, có thể mở rộng, và cung cấp trở lại-on-đầu tư để đạt được thời gian ngắn, và mục tiêu dài hạn.

   Phát triển và thiết kế của chúng tôi phấn đấu để tìm hiểu về ngành công nghiệp của khách hàng và công ty để cung cấp một giải pháp lý tưởng phù hợp với nhu cầu của họ. Khi chúng ta đánh giá các mục tiêu và ưu tiên, chúng tôi áp dụng chứng minh lý thuyết, phương pháp luận, và thực hành trong các lĩnh vực chi phí còn lại, lý thuyết thiết kế, lý thuyết màu sắc, an ninh, quản chế, yếu tố con người, và khả năng sử dụng.

   Website thiết kế và phát triển

   Thiết kế Web của chúng tôi và phát triển các gói bao gồm, Website trọn gói (thiết kế dựa trên mẫu), Custom Made Developmenr Web và Website Bảo Trì ...
   Web Hosting

   Sáng tạo của chúng tôi kinh doanh theo định hướng lưu trữ có thể giúp bạn tiết kiệm tiền bạc và cung cấp cho bạn kinh doanh một lợi thế duy nhất

   Thiết kế đồ họa
   Websoft cung cấp truyền thống thiết kế đồ họa đa phương tiện khen ngợi của chúng tôi và các dịch vụ web. Từ in ấn và phương tiện quảng cáo truyền thống khác, để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp cung cấp Websoft một cái nhìn độc đáo với nhu cầu cụ thể đồ họa của bạn.

   Công cụ Tìm kiếm Vị trí

   Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa giúp các trang web được tìm thấy để tiếp thị các từ khóa quan trọng và có liên quan nhất trong khu vực tự nhiên, miễn phí và orgainc của một công cụ tìm kiếm. Thông thường, đây là những mạng lớn nhất tức là công cụ tìm kiếm, Yahoo, MSN, Google, AOL, Ask Jeeves, Altavista, và những người khác.

x
thi ảnh cho bé

Thi ảnh cho bé - saonhi.vn


Hỗ trợ đăng ký: 0988 990 292